Nyaste loggan SunsbergClub

10% ÅRLIG AVKASTNING
EMISSION & TOMT #3 TECKNAS SENAST FREDAG 15:E FEBRUARI

För mer information kontakta oss: Klicka här

Tio anledningar att investera i Sundsberg Club
 
1)
Den svenska och finska bostandsmarkanden är diametralt olika varandra. Finlands bostadsmarknad är omogen och outvecklad, som den svenska var på 1980-talet
 
2) I Finland har reallönerna växt mer än bostadspriserna under väldigt lång tid
 
3) 2017 växte Finlands BNP med +3% och kom därmed ur sin femåriga lågkonjunktur, +3% BNP-tillväxt är väldigt högt sett till övriga Europa, vi ser något av en badbollseffekt
 
4) Belåningen bland privatpersoner i Finland är lägst i hela Europa
  
5) I Sverige har vi hört mycket om många överbelånade bostadsutvecklare, det finns inte i Finland
 
6) Nyligen så har Castellum, Skandia, Blackstone, Deutsche Bank och Goldman Sachs investerat i Finland, och många andra stora aktörer håller på just nu; bland annat många stora svenska pensionsbolag och försäkringsbolag
 
7) Den underliggande tillgången är detaljplanerad och eftertraktad mark nära vattnet på västra sidan av Espobukten. På östra sidan ligger Espo som är Finlands näst största stad och Finlands version av Djursholm & Silicon Valley. Sundsberg har vunnit pris som bästa bostadsområdet i Helsingforsregionen och utgör det fjärde rikaste postnumret i hela Finland
 
8) Husen är prefab och byggs av Jukkatalo, Finlands äldsta (1968) och största prefabhustillverkare. De ger garanti om 10 år på både material och arbete
 
9) 95% av alla kostnader är låsta i förväg, tex byggkostnad, markkostnad, mäklarkostnad osv, den enda rörliga kostnaden är grävningen
 
10) Sundsbergprojektet ger 15% avkastning på 1,5 års löptid, avkastningen är helt skattefri för företag som investerar
 

För mer information kontakta oss: Klicka här

8:e januari 2019:

pågående markarbete

15:e november 2018:

5:e november 2018:

Två senaste artiklarna om fastighetsmarknaden i Finland

1.a) 1:a nov 2018, Finland undvek bostadsbubbla / Huvudstadsbladet
1.b) Artikeln ovan i PDF-format heter ANALYS.pdf och hittas nedan:

2.) 7:e sep 2018, Artikel från FIM, en av Finlands ledande fondförvaltningshus (enbart på finska. Svensk översättning kommer)

2:e november 2018:
 
Här finns försäljningsbroschyren för Tomt #1 (Sundsberg Club AB) som riktar sig till husköpare:
 

3:e oktober 2018:

K-Market öppnar en stor butik i Sundsberg

K-Market öppnar snart en stor mataffär nära infarten till Sundsberg. Butiken ligger ca 1 km från våra tomter i Sundsberg här.

20:e september 2018:

Finlands fastighetsrapport 2018:

11:e september 2018:

24 augusti 2018: 

22 augusti 2018:

15 augusti: